News Archive

Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening Pelamonia, J. & Keessen, A.M. (2012). Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening. Milieu en Recht, 8 (oktober 2012): 544-553.
Kennis voor Klimaat, Thema 7 Governance of Adaptation, Monday 21 January 2013
Climate-proof planning for flood-prone areas Brink, M. van den, Meijerink, S., Termeer, C. & Gupta, J. (2013). Climate-proof planning for flood-prone areas. Assessing the adaptive capacity of planning institutions in the Netherlands. Regional Environmental Change, Online First.
Knowledge for Climate, Theme 7 Governance of Adaptation, Monday 21 January 2013
KvK onderzoek naar Groene daken Heleen Mees heeft onderzoek gedaan naar het beleid voor groene daken in vijf westerse steden. Groene daken vormen een buffer bij regenafvoer, wat belangrijk is als buien intensiever worden door klimaatverandering. Er werd onderzocht hoe de verantwoordelijkheid is verdeeld tussen de publieke en private partijen, welke sturing er plaats vindt om het beleid van de grond te krijgen en welke instrumenten daarbij worden ingezet.
KvK Thema 7, Wednesday 31 October 2012
Delta governance, Dynamiek in de Delta Deltares en Erasmus Universiteit Rotterdam nodigen u van harte uit om tijdens een inspirerende middag de actuele uitdagingen rondom de governance van deltas aan te gaan. Tijdens deze middag komen wetenschap en praktijk samen voor een optimale synergie.
Kennis voor Klimaat, Thema 7 Governance, Wednesday 10 October 2012
Midterm report: 'The governance of adaptation to climate change' Midterm Assessment 2012, Prof.dr.ir. C.J.A.M. Termeer et al. (2012). The governance of adaptation to climate change, A collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation, Theme 7 Governance of Adaptation, KfC report number 63/2012.
KfC Theme 7, Monday 8 October 2012
Exploring the Scope of Public and Private Responsibilities for Climate Adaptation KfC Theme 7: Governance of Adaptation. Published in Journal of Environmental Policy & Planning, 14(3): 305-330.
Mees, H.L.P., Driessen, P.P.J. & Runhaar, H.A.C., Monday 30 July 2012
Rapport Deltaprogramma: Evaluatie lerend proces Deltaprogramma IJsselmeergebied Theme 7 report (2012). Evaluatie lerend proces Deltaprogramma IJsselmeergebied. Rapport Deltaprogramma IJsselmeergebied. Juni 2012. Ellen van Mulligen (Deliverable 4.1.8).
Vink, M.J. & Mulligen, E. van, Saturday 30 June 2012
Kennis voor Klimaat Nieuwsbrief Thema 7: Governance of Adaptation (in Dutch)
Wednesday 18 April 2012
Spraakwater. Contra intuïtief innoveren in de waterwereld (in Dutch) Termeer, C.J.A.M. (2012) Spraakwater. Contra intuïtief innoveren in de waterwereld. Water Governance, 1(2012): 72-73.
Kennis voor Klimaat, Thema 7, Wednesday 14 March 2012
Normative principles of adaptation. Shifts in defining the public interest and the role of principles with regard to adaptation to climate change Rijswick, H.F.M.W. van, Wiering, M.A., Gilissen, H.K., Morales, I., Thorp, T. & Keessen, A. (2011). Normative principles of adaptation. Shifts in defining the public interest and the role of principles with regard to adaptation to climate change.
Knowledge for Climate, Theme 7 Governance, Wednesday 7 March 2012