Boek ‘Governance van klimaatadaptie: Handelingsperspectieven’ uitgebracht

Het Governance consortium heeft een praktijkboek uitgebracht, het resultaat van een intensief co-creatietraject. Duo’s bestaande uit beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers hebben gezamenlijk handelingsperspectieven opgesteld voor acht prangende governance vraagstukken op het terrein van klimaatadaptatie.

governanceboek.jpg

 

Aanpassing aan klimaatverandering is niet alleen een technische kwestie, maar ook een complexe uitdaging voor bestuurders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij zien zich geconfronteerd met prangende governance vragen. Hoe organiseren we samenwerking tussen sectoren en overheidslagen? Welke rol spelen zelforganiserende groepen van burgers of ondernemers bij de uitvoering van adaptatiemaatregelen? Hoe zijn lange termijn overwegingen beter mee te nemen in korte termijn beslissingen? Op welke manier kunnen regionale netwerken van betekenis blijven wanneer de deltabeslissingen genomen zijn?

In de vorm van handelingsperspectieven geeft dit praktijkboek antwoorden op deze en vele andere vragen. Download boek.

KfC Theme 7, Monday 1 September 2014