Agenda

Stakeholderbijeenkomst Klimaatverandering in het Baakse Beek gebied: van effecten naar implementatie van maatregelen

Date: 2014-01-30
Location: Provinciehuis Arnhem

Het CARE project (klimaatadaptatie in het landelijk gebied) heeft de afgelopen jaren intensief onderzoek verricht naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie van het landelijk gebied aan ongewenste effecten van het veranderende klimaat.  Op deze slotbijeenkomst van de case study Baakse Beek staat de praktische vertaling van de resultaten naar het Baakse Beek-gebied centraal.
 
In het ochtendprogramma ligt de nadruk op het presenteren van de CARE onderzoeksresultaten: Wat betekenen de effecten van klimaatverandering voor agrariërs, natuurbeheerders en (drink)waterbeheerders in het Baakse Beek-gebied?
 
In het middagprogramma gaat u aan de slag in interactieve sessies. In deze sessies maakt u toekomstbeelden van een klimaatbestendig Baakse Beek-gebied. Welke adaptatiemaatregelen zijn het meest effectief  en wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Deelname op uitnodiging

Programma

09.45-10.00Inloop met koffie
10.00-10.10Opening Workshop Adri van den Brink (dagvoorzitter)
10.10-10.30Kennismaking

10.30-11.15

Potentiële gevolgen van klimaatverandering voor water, landbouw en natuur Flip Witte (KWR Waterresearch)
11.15-12.00Toekomstscenario’s voor landbouw en natuur inclusief menselijk gedrag Martha Bakker (Wageningen University)
12.00-13.00LUNCH
13.00-13.20Plenaire aftrap opdracht integratie adaptatiemaatregelen Sven Stremke (Wageningen University)
13.20-15.00 Zelf aan de slag met toekomstbeelden en adaptatiemaatregelen in drie deelgebieden
15.00-15.20PAUZE
15.20-16.00Plenaire terugkoppeling
16.00-16.30 BORREL

Source: Kennis voor Klimaat, Thema Klimaatbestendig Platteland