Praktijkconferentie Handelingsperspectieven voor de governance van klimaatadaptatie

1e aankondiging Praktijkconferentie, 13 maart 2014, Rotterdam

Op 13 maart 2014 wordt in Rotterdam de praktijkconferentie ‘Handelingsperspectieven voor de governance van klimaatadaptatie’ gehouden. Tijdens deze conferentie zullen handelingsperspectieven centraal staan, die zijn ontwikkeld door sleutelfiguren beleid en wetenschappers uit het governance van klimaatadaptie consortium. De dag biedt een geschakeerd programma met ruimte voor ronde tafelgesprekken, ontwerpsessies, intervisie achtige bijeenkomsten, debatten en de meer traditionele presentaties.

De praktijkconferentie is de slotconferentie van het consortium Governance van klimaatadaptatie (Kennis voor Klimaat, thema 7). Genodigden zijn mensen die vanuit hun rol bij overheden, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de governance van klimaatadaptatie.

Ter voorbereiding van deze conferentie zijn momenteel acht duo’s bestaande uit een sleutelfiguur beleid en wetenschapper, handelingsperspectieven aan het ontwikkelen voor prangende governance vraagstukken. Deze handelingsperspectieven zullen op de praktijkconferentie worden gepresenteerd en besproken, waarbij de duo’s beogen om de handelingsperspectieven met behulp van de aanwezige expertise en praktijkervaring van de deelnemers verder aan te scherpen. Daarnaast worden de nieuwe theoretische inzichten uit het governance van klimaatadaptatie consortium en een aantal buitenlandse partners op interactieve wijze gepresenteerd. Er is ook de ruimte voor u, om als deelnemer uw eigen ervaringen en casussen in de discussies in te brengen. Zo kunt u bijdragen aan het aanscherpen van de handelingsperspectieven en nieuwe kennis en ideeën opdoen voor uw eigen organisatie.

De conferentie vindt plaats op 13 maart 2014 in het Congrescentrum RDM Campus (op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, zie www.rdmcampus.nl) in Rotterdam. Voor meer informatie over het co-creatieproces waarbinnen momenteel de handelingsperspectieven worden opgesteld en de praktijkconferentie kijkt u op klimaatadaptatie.wing.nl.

Contact
Maarit Junnikkala

Kennis voor Klimaat, Thema 7, Governance van klimaatadaptatie, Tuesday 1 October 2013