Agenda

De toekomst van het stedelijke watersysteem

Date: 2013-09-23
Location: Amsterdam
More information: Aanmelden: per mail naar Rooilijn


Rooilijn presenteert Rooilijn Kenniskring: een reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin aandacht wordt gegeven aan interessante en actuele onderwerpen aangaande ruimtelijke ontwikkeling.
Op maandag 23 september 2013 vindt de negende Kenniskringbijeenkomst plaats. Rooilijn nodigt jonge en ervaren professionals en studenten uit mee te praten over de toekomst van het stedelijke watersysteemkennis.

De toekomst van het stedelijke watersysteem
Verdere verdichting en een veranderd klimaat zorgen voor een toenemende druk op het stedelijk watersysteem. De verdichting van het stedelijk gebied gaat gepaard met verharding. Klimaatverandering houdt in dat er een grotere kans is op extreme neerslag. Wateroverlast zal dus vaker voorkomen in de de drukbebouwde stad. De uitdaging ligt daarom in het ontwerpen van een veerkrachtig en duurzaam watersysteem. Hoe ziet dat eruit, wat is daar voor nodig en welke partijen zijn hierbij betrokken? En is er in tijden van crisis nog wel geld voor? Of moeten we accepteren dat we vaker natte voeten hebben? Met het Amsterdamse watersysteem als uitgangspunt ondervragen we experts en onderzoekers en bekijken we wat er nu al wordt gedaan om innovatieve maatregelen, zoals groene daken en waterbergende straten, te implementeren.

Sprekers

  • Jeroen Kluck, lector ‘Water in en om de stad’ bij de Hogeschool van Amsterdam en tevens adviseur bij adviesbureau TAUW
  • Sacha Stolp, werkt bij het Ingenieursbureau Amsterdam en is gedetacheerd bij projectbureau Zuidas
  • Eljakim Koopman, beleidsadviseur bij Waternet en zit in het projectteam ‘3Di Watercyclus in de Watergraafsmeer’
  • Ger Jager, raadslid in de raadscommissie Wonen, Bouwen en Klimaat

Gespreksleiders

  • Heleen Mees, promovenda Kennis voor Klimaat - Governance aan de Universiteit Utrecht
  • Caroline Uittenbroek, promovenda Kennis voor Klimaat - Klimaatbestendige steden aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Locatie
Stadgenoot, Sarphatistraat 410 te Amsterdam

Datum en tijd
Maandag 23 september 2013, 17:00 (stipt) – 18:30 met aansluitend een borrel

Deelname is kosteloos
Aanmelden kan via een mail te sturen naar Rooilijn

Source: Kennis voor Klimaat, Rooilijn