News Archive

Technologie-evaluatie membraan-destillatie/kristallisatie Eindrapport van thema 2.
KvK Thema 2 / R. Creusen, W. Appelman, Thursday 10 July 2014
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide Kennis voor Klimaatrapport, thema 2 en thema 3, een quick scan klimaatadaptatie.
Veraart, J.A., C.C. Vos, A. Spijkerman, and J.P.M. Witte, Tuesday 3 June 2014
Gietwatervoorziening glastuinbouw regio Haaglanden. Kansrijke alternatieve gietwaterbronnen (final report) KvK rapport nr. 105/2013, ISBN: 978-94-90070-75-5. (2013)
Paalman.M., Raterman B., Appelman W., Koeman-Stein N., Creusen R en Voogt W., Tuesday 27 May 2014
Workshop 'Verder met kennis en innovatie: Zoetwatervraagstukken na de Deltabeslissing' De Deltabeslissingen worden dit jaar genomen. Maar dat betekent niet dat het werk klaar is. Het Deltaprogramma Zoetwater organiseert in samenwerking met onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat de workshop 'Verder met kennis en innovatie: Zoetwatervraagstukken na de Deltabeslissing'.
Kennis voor Klimaat, Thursday 17 April 2014
Hoe bloemkool nog jaren kan groeien De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Een interview over het KvK project Go-Fresh.
PZC, Friday 14 February 2014
Thema 2 Newsletter Climate Proof Fresh Water Supply Nieuwbrief, nummer 6, december 2013. Met o.a.: Opschalen van maatregelen met de Fresh water options optimizer, Nieuws uit het GO-FRESH! project, Zoutstress bij gerst, Een kasproef met laagveenplanten en zout.
Kennis voor Klimaat, Thema 2 Climate Proof Fresh Water Supply , Thursday 30 January 2014
Droogte adaptatiebereidheid, een survey onder agrariers in zuidwest Nederland Powerpoint Presentation.
KfC Theme 2, Duinen, R. van, Filatova T., Geurts P., Veen A. van der, Thursday 19 December 2013
Open bijeenkomst GO-FRESH Bij deze bijeenkomst staan de kansrijke oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening op agrarische bedrijven centraal. U maakt kennis met de showcases en de betrokken ondernemers en onderzoekers in het project Go-Fresh.
Kennis voor Klimaat, Go Fresh project (HSZD3.2), Tuesday 23 July 2013
Tweede prijs Eureka Deltares 2013, Smartphone Water App Thema 2, Climate Proof Fresh Water Supply, wint de tweede prijs bij de prijsvraag voor innovatieve ideeën van Eureka Deltares 2013.
Kennis voor Klimaat, Thema 2 Climate Proof Fresh Water Supply, Monday 3 June 2013
Kennis voor Klimaat TV over de Waterbuffer Nederland krijg te maken met een stijgende zeespiegel, watertekort en een zouter wordende bodem. Het ondergronds bergen van wateroverschot zorgt voor een waterbuffer in tijden van droogte.
Kennis voor Klimaat, Tuesday 23 April 2013